06-06-11

Natuurbeelden

Natuurbeelden uit Veerle (deelgemeente van Laakdal in de provincie Antwerpen)

veerle 1.jpg

veerle 2.jpg

veerle 3.jpg

    Een heel origineel werk- of tuinhuisje

veerle 4.jpg

veerle 5.jpg

veerle 6.jpg

veerle 7.jpg

veerle 8.jpg

 

31-05-11

Bos & Heide

Door de natuurherstelwerken in ’’Averbode Bos & Heide’’ werden veel naaldbomen vervangen door heide en vennen. Het kappen van bomen is soms noodzakelijk. Aanplantingen van uitheemse soorten voor houtproductie maakten het de streekeigen planten heel moeilijk. Daarom wordt het overgrote deel van het bos op zeer lange termijn omgevormd naar inheemse bostypes. Een aantal zones komen in aanmerking voor het herstel van meer open vegetaties. Heiden, heischrale graslanden en vennen zijn zeer zeldzaam geworden in Vlaanderen. Natuurpunt wil deze open natuurtypes beschermen en herstellen. Het landschap wijzigt maar de natuur zal hier positief op reageren. De foto’s zijn genomen op het grondgebied Veerle-Heide.

heide 1.jpg

heide 2.jpg

heide 3.jpg

heide 4.jpgµ

heide 5.jpg

heide 6.jpg

heide 7.jpg

heide 8.jpg