19-04-15

Turkse tortel

Deze vogel heeft een licht beigegrijs verenkleed, met een zwart-witte nekband en een contrasterende zwarte iris. De snavel is relatief kort en de poten leverkleurig. In de vlucht vallen de lichte vleugelpartijen en buitenste staartpennen op. De staart is van onderen voor de helft wit. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 31 tot 34 cm en het gewicht 150 tot 250 gram.

tortel 1.JPG

Ze eten voornamelijk zaden, rupsen, torren en kleine vruchten.

tortel 2.JPG

 De Turkse tortel is sinds 1900 vanuit de Balkan West-Europa binnengetrokken. Het eerste geregistreerde broedgeval in Nederland was in 1950, bij Oldebroek.  In België dateert het eerste vastgestelde broedgeval van 1955, bij Knokke. Het is een vogel die redelijk veel in de buurt van mensen komt, een cultuurvolger, en komt voor bij degenen die hoenders houden. Net als bij de huismus is in Nederland sinds de jaren 80 een drastische teruggang (halvering) vastgesteld. De soort staat op de Rode lijst van de IUCN geklasseerd als 'niet bedreigd'.

tortel 3.JPG

 De Turkse tortel werd in Florida geïntroduceerd, van daaruit heeft deze exoot  n de V.S. al 22 andere staten bevolkt. De Turkse tortel bouwt een eenvoudig nest bestaande uit losse takjes die in elkaar gestoken een 'platje' vormen. In dat nest worden steeds twee eieren gelegd. Het broedsel mislukt regelmatig, maar door steeds weer opnieuw een nest te maken lukt het de meeste Turkse tortels eens per jaar jongen vliegvlug te krijgen. De Turkse tortel kan dan ook broedend worden aangetroffen in alle maanden van het jaar. Een ei is uitgebroed in 14-18 dagen en de jongen kunnen na 15-19 dagen uitvliegen.

tortel 4.JPG

Het is nauwelijks voor te stellen hoe snel de uitbreiding van deze hoogproductieve broeder zich heeft voltrokken. Dat komt doordat turkse tortels tot wel 5 broedsels per jaar groot kunnen brengen. De jongen uit het eerste legsel doen een paar maanden later zelf al weer mee aan het voortplanting. Er zijn weinig of geen vogels die zich zo snel kunnen vermenigvuldigen.

tortel 5.JPG

Hun gezang bestaat uit het ritmisch herhalen van zangwoord "pwopeetje". De intonatie waarmee het gezang gebracht wordt kan verklaren hoe deze vogel zich voelt ten opzichte van andere Turkse tortels in de buurt. Het is hun manier van verbale communicatie.

tortel 6.JPG

 

15-03-15

Vogels

Vandaag was het maar een gure dag, een frisse wind laat het nog kouder aanvoelen dan het al is, maar er komt verandering de volgende dagen. De vogels zijn al dapper takjes aan het verzamelen om hun nieuwe nest zo mooi mogelijk te maken. Het voederhuisje begint stilaan leeg te geraken. De laatste mezenbolletjes heb ik op de tafel gelegd en worden nog gretig opgepeuzeld. Er is altijd volop beweging in de tuin, mooi om te zien en te horen,  ik heb al prachtige fluitconcerten gehoord Verrast

 

 

VOGELS 1.JPG

VOGELS 2.JPG

VOGELS 3.JPG

VOGELS 4.JPG

VOGELS 5.JPGl

 

 

31-01-15

Groenling

Deze winter heeft mijn voederhuisje al vele bezoeken gehad van verschillende vogelsoorten,zoals  mussen, merels, kauwen, eksters, meesjes, spreeuwen, lijsters, een roodborstje, gaaien, en zelfs groenlingen. Prachtig om te zien hoe ze soms met vijf tegelijk de het voederhuisje bestormen, en mekaar zelfs wegjagen om als eerste te zijn, terwijl er bollen genoeg verspreid hangen. Wel grappig dat ze altijd op een tak gaan zitten en dan hun nek strekken om aan de bol te geraken.Lachen Wanneer je de achterdeur opent, of op de loer ligt buiten zie je geen enkele, dus zijn deze foto’s van achter het raam genomen.

 

 

groenling 1.JPG

groenling 2.JPG

groenling 3.JPG

 

07-12-14

Mezen

 

De mezenbolletjes en nootjes hangen nog maar net en even later zijn de koolmeesjes en pimpelmeesjes al daar. Ik heb dit jaar al veel soorten vogels gezien in de tuin, maar de kuifmees dat was de eerste keer. Dit kleine vogeltje kwam ook even wat smullen maar was direct daarna weer weg. Hopelijk komt het nog eens terug…

 

 

     Koolmees

Koolmees.JPG

 

 

 

Pimpelmees

Pimpelmees.JPG

 

Kuifmees

Kuifmees.JPG

 

06-04-13

De kramsvogel

De kramsvogel (Turdus pilaris) is een zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). De vogels nestelen in bomen in parken en loofbossen of op gebouwen. Ze meten van kop tot staart ongeveer 25 centimeter. Ze broeden in Scandinavië, het uiterste puntje van Groenland, Midden en Oost-Europese landen zoals Duitsland, Polen en Rusland maar ook in Zuidoost - Frankrijk, Noord - Italië, Slovenië en Kroatië. In 1967 broedde het eerste paar in België, en rond 1983 bevonden zich al ruim 10.000 broedparen in Wallonië en zo'n 500 in Limburg. De kramsvogel is een schaarse broedvogel, maar trekt door en verblijft 's winters in Nederland en België in zeer grote aantallen. Ze komen dan vooral in open terreinen voor, vaak samen met andere vogels zoals koperwieken, spreeuwen en kieviten.
Tot 1975 ontbrak de kramsvogel als broedvogel in Nederland. Tussen 1976 en ca. 1993 kwamen er steeds meer vogels broeden. Even snel als deze aantallen broedvogels opkwamen, daalden ze weer.
De kramsvogel staat als bedreigd op de Vlaamse rode lijst. Volgens SOVON waren er in 2002 nog 150-200 paar, maar is er sindsdien geen duidelijke trend vast te stellen.

info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kramsvogel

 

kramsvogel 1.jpg

kramsvogel 2.jpg

 

13:36 Gepost door in dieren, vogels | Permalink | Commentaren (26) | Tags: kramsvogel, vogels |  Facebook |

01-12-11

Pimpelmees

Wat lekkers aan de takken in de tuin en de pimpelmeesjes wisten ze vlug te vinden. Deze foto's zijn genomen van achter het raam.

 

pimpelmees 1.jpg

pimpelmees 2.jpg

pimpelmees 3.jpg

pimpelmees 4.jpg

pimpelmees 5.jpg

 

18:06 Gepost door in dieren, vogels | Permalink | Commentaren (34) | Tags: vogels, pimpelmees |  Facebook |

29-11-11

Close-up

gans 1.jpg

gans 2.jpg

gans 3.jpg

gans 4.jpg